Imprezy fotograficzne


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 2/2014

Fotografujemy: "Siemianowice Śląskie - Bażantarnia".

Plener organizowany jest na takich samych zasadach jak poprzedni. Imprezy te mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania na parkingu przy skrzyżowaniu ulicy Dworskiej i Alei Spacerowej w Siemianowicach. Na miejscu zbiórki podzielimy się na mniejsze grupy, po czym ruszymy w teren aby fotograficznie eksplorować temat. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 29 maja 2014r o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość prezentacji i omówienia wykonanych prac. Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 18 maja 2014r. 
Czas trwania: według potrzeb i uznania od godziny 9.00
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń - osoby nieletnie pod opieką dorosłych
Koszt uczestnictwa: udział w plenerze jest bezpłatny, dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki
Chorzów ul. Floriańska 42/1 tel. 32 771 99 74. Dodatkowe informacje: w biurze lub tel. kom 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 1/2014

Fotografujemy: "Stare Tarnowice - Repty"

Zapraszamy na pierwszy, tegoroczny, otwarty plener fotograficzny w terenie, organizowany przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK W Chorzowie. Plener ma na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący radą. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania na parkingu przy zamku w Starych Tarnowicach (ul. Pyskowicka 39). Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupy, po czym udamy się w teren. Jak zwykle po plenerze, na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 15 maja 2014r o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość obejrzenia i omówienia wykonanych prac. 
Termin: 27 kwietnia 2014r. (niedziela)
Czas trwania: według potrzeb i uznania od godziny 9.00
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń - osoby nieletnie pod opieką dorosłych
Koszt uczestnictwa: udział w plenerze jest bezpłatny, dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki
Chorzów ul. Floriańska 42/1 tel. 32 771 99 74. Dodatkowe informacje: w biurze lub tel. kom 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 4/2013

Fotografujemy – "Dolomity Bytom"

Zapraszamy na otwarty plener fotograficzny organizowany przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK w Chorzowie. Celem pleneru jest nie tylko popularyzowanie świadomego fotografowania, ale również możliwość spotkania się w gronie entuzjastów fotografii i wymiana doświadczeń. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania na parkingu ośrodka Sportowa Dolina w Bytomiu ul. Blachówka. Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupy, po czym udamy się w teren. Jak zwykle po plenerze, na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 7 listopada o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość obejrzenia i omówienia wykonanych prac. 
Termin: 20 października 2013r (niedziela)
Czas trwania: według potrzeb i uznania od godziny 9.00
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń - osoby nieletnie pod opieką dorosłych
Koszt uczestnictwa: udział w plenerze jest bezpłatny, dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ul. Floriańska 42/1 tel. 32 771 99 74. Dodatkowe informacje: w biurze lub tel. kom 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 3/2013

Fotografujemy – "Nikiszowiec"

Zapraszamy na otwarty plener fotograficzny organizowany przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK w Chorzowie. Celem pleneru jest zmierzenie się z zabytkową architekturą oraz popularyzowanie świadomego fotografowania. Na plenerze obecni będą instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania na placu przed kościołem św. Anny w Katowicach Nikiszowcu. Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupki, po czym pójdziemy w teren. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 3 października o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość obejrzenia wszystkich prac w formie prezentacji multimedialnej i ich przeanalizowania.
Termin: 22 września 2013r. (niedziela)
Czas trwania: według potrzeb i uznania od godziny 9.00
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń - osoby nieletnie pod opieką dorosłych
Koszt uczestnictwa: udział w plenerze jest bezpłatny, dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ul. Floriańska 42/1 tel. 32 771 99 74. Dodatkowe informacje: w biurze lub tel. kom 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 2/2013

Fotografujemy – "Chorzów"

Plener organizowany jest na takich samych zasadach jak poprzedni. Imprezy te mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie wycieczek krajoznawczych. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą, w zakresie fotografowania i posługiwania się sprzętem fotograficznym. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania w lokalu Oddziału PTTK w Chorzowie. Na miejscu zbiórki podział na mniejsze grupy, po czym ruszamy w miasto. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 18 maja o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość obejrzenia prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac.
Termin: 12.maja 2013r. (niedziela)
Czas trwania: według potrzeb i uznania od godziny 9.00
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych)
Koszt uczestnictwa: udział w warsztatach bezpłatnie, dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie.
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ul. Floriańska 42/1 tel. 32 771 99 74. Dodatkowe informacje: w biurze lub tel. kom 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 1/2013

Fotografujemy – "Skansen Kolejowy w Pyskowicach"

Otwarty plener fotograficzny w terenie organizowany jest przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK W Chorzowie. Plener ma na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą, co do fotografowania i posługiwania się sprzętem fotograficznym. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania przy ulicy Piaskowej w Pyskowicach na parkingu przy parowozie. Na miejscu zbiórki podział na mniejsze grupy, po czym następuje fotograficzna eksploracja tematu w terenie. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 18 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac uczestników pod względem technicznym.
Termin: 14 kwietnia 2013r. (niedziela)
Czas trwania: według potrzeb i uznania od godziny 9.00
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych)
Koszt uczestnictwa: udział w warsztatach bezpłatnie, dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie.
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ul. Floriańska 42/1 tel. 32 771 99 74. Dodatkowe informacje: w biurze lub tel. kom 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 4/2012

Fotografujemy – "Pszczynę".

Plener organizowany jest na takich samych zasadach jak poprzedni. Imprezy te mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie wycieczek krajoznawczych. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą, w zakresie fotografowania i posługiwania się sprzętem fotograficznym. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania na Rynku w Pszczynie przy bramie wejściowej do zamku. Na miejscu zbiórki dokonamy podziału na mniejsze grupy, po czym ruszymy w teren.
Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 15 Listopada o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość zaprezentowania i omówienia wykonanych prac tak pod względem technicznym jak i kompozycyjnym.
Termin: 28 października 2012r. (niedziela)
Czas trwania: jak zwykle według potrzeb i uznania od godziny 9.00
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 3/2012

Fotografujemy – "Rzędkowice".

Otwarty plener fotograficzny w terenie organizowany przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK W Chorzowie. Plener ma na celu popularyzowanie fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania przy polu namiotowym przy ul. Leśnej w Rzędkowicach. Na miejscu zbiórki dokonamy podziału na mniejsze grupki, po czym ruszymy w teren.
Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 4 października o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość zaprezentowania i omówienia wykonanych prac.
Termin: 23 września 2012r. (niedziela)
Czas trwania: od 9.00 do - według potrzeb i uznania.
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 2/2012

Fotografujemy – "Segiet i okolice"

Plener organizowany jest na takich samych zasadach jak poprzedni. Imprezy te mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą, co do fotografowania i posługiwania się sprzętem fotograficznym. Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania na parkingu przy ośrodku Sportowa Dolina w Bytomiu Na miejscu zbiórki podział na mniejsze grupy, po czym następuje fotograficzna eksploracja tematu w terenie. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 31 maja o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac pod względem technicznym. 
Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 20 maja 2012r.
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


PLENER FOTOGRAFICZNY NR 1/2012

Fotografujemy – "Żabie Doły"

Plener organizowany jest przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK w Chorzowie. Nasze plenery mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na plenerach obecni są instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą, co do fotografowania i posługiwania się sprzętem fotograficznym.
Plener rozpoczyna się o godz. 9.00 od spotkania na parkingu za ośrodkiem Dolina Górnika w Chorzowie przy ulicy Głównej (przy nieczynnym kąpielisku). Na miejscu zbiórki podział na mniejsze grupy, po czym następuje fotograficzna eksploracja tematu w terenie. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 19 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK ul. Floriańska 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac pod względem technicznym. 
Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 15 kwietnia 2012r.
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 4/2011

Fotografujemy – "Jesienny WPKiW w Chorzowie"

 Otwarte warsztaty fotograficzne w terenie organizowane są przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK w Chorzowie. Warsztaty mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na warsztatach obecni będą instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9.00 od spotkania na przystanku tramwajowym przy Stadionie Śląskim skąd wyruszymy w głąb parku. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 20 października o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość obejrzenia i omówienia wykonanych prac. Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 9 października 2011r.
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 3/2011

Fotografujemy – "Miasto Tarnowskie Góry"

Warsztaty organizowane są na takich samych zasadach jak poprzednie. Warsztaty mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na warsztatach obecni będą instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9.00 od spotkania w Rynku starego miasta (na środku placu) Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupy, po czym nastąpi fotograficzna eksploracja tematu w terenie.  Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 6 października o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac. 
Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 18 września 2011r.
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 2/2011

Fotografujemy – "Skansen w Chorzowie"

Warsztaty organizowane są na takich samych zasadach jak poprzednie. Warsztaty mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na warsztatach obecni będą instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9.00 od spotkania przy wejściu do Skansenu przy ulicy Parkowej. Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupy, po czym nastąpi fotograficzna eksploracja tematu w terenie.  Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 19 maja o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac. 
Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 7 maja 2011r.
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 1/2011

Fotografujemy – "Skansen Urządzeń Górniczych" w Tarnowskich Górach (na powierzchni) 

Otwarte warsztaty fotograficzne w terenie organizowane są przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK w Chorzowie. Warsztaty mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na warsztatach obecni będą instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9.00 od spotkania przed wejściem do zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupy, po czym nastąpi fotograficzna eksploracja tematu w terenie. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 21 kwietnia o godz. 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac. 
Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 16 kwietnia 2011r.
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 4

Fotografujemy – "Uroczysko Buczyna" – w jesiennych barwach.

Warsztaty organizowane są na takich samych zasadach jak poprzednie. Warsztaty mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie wędrówek krajoznawczych. Na warsztatach obecni będą instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9.00 od spotkania przy zejściu na Uroczysko Buczyna z drogi dojazdowej (ulica Gościnna w Kochłowicach) do dawnego ośrodka rekreacyjnego Radoszowy. Już tradycyjnie na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 21 października 2010r o godzinie 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac. 
Serdecznie zapraszamy!!!
Termin: 17 października 2010r (niedziela)
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa:
bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 3

Fotografujemy – "Świerklaniec, Nakło".

Komisja Fotografii Krajoznawczej organizuje kolejne już trzecie warsztaty, na które zapraszamy wszystkich chętnych. Warsztaty odbędą się na takich samych zasadach jak poprzednie. Warsztaty rozpoczynają się o godz. 9.00 od spotkania przy bramie głównej zespołu parkowego w Świerklańcu. Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupki (w przypadku większej liczby uczestników), po czym wyruszymy w teren. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 16 września 2010r o godzinie 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac.
Termin: 12 września 2010r (niedziela)
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 2

Fotografujemy – "Żabie Doły".

Warsztaty organizowane są na takich samych zasadach jak niżej. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9.00 od spotkania na parkingu ośrodka Dolina Górnika przy ulicy Głównej w Chorzowie Maciejowicach. Na miejscu zbiórki również nastąpi podział na mniejsze grupy, po czym nastąpi fotograficzna eksploracja terenu. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 17 czerwca2010r o godzinie 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac.
Termin: 23 maja 2010r (niedziela)
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE NR 1

Fotografujemy – "Uroczysko Buczyna".

Otwarte warsztaty fotograficzne w terenie organizowane są przez Komisję Fotografii Krajoznawczej działającej przy Oddziale PTTK w Chorzowie. Warsztaty mają na celu popularyzowanie świadomego fotografowania w trakcie imprez krajoznawczych. Na warsztatach obecni będą instruktorzy fotografii krajoznawczej służący fachową radą. Warsztaty rozpoczynają się o godzinie 9.00 od spotkania przy zejściu na Uroczysko Buczyna z drogi dojazdowej (ulica Gościnna w Kochłowicach) do dawnego ośrodka rekreacyjnego Radoszowy. Na miejscu zbiórki nastąpi podział na mniejsze grupy, po czym nastąpi fotograficzna eksploracja terenu. Na spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej w dniu 6 maja 2010r o godzinie 17.00 w siedzibie Oddziału PTTK przy ulicy Floriańskiej 42/1, będzie możliwość prezentacji multimedialnej i omówienia wykonanych prac.
Termin: 18 kwietnia 2010r. (niedziela).
Czas trwania: od 9.00 do (według potrzeb i uznania).
Kategoria wiekowa: bez ograniczeń (osoby nieletnie pod opieką dorosłych).
Koszt uczestnictwa: bezpłatny (dojazd i ubezpieczenie we własnym zakresie)
Sprzęt fotograficzny: własny uczestnika.
Zapisy: PTTK Oddział Chorzów, Chorzowskie Centrum Informacji i Turystyki Chorzów ulica Floriańska42/1 telefon 32 771 99 74 lub 662 369 364


 

 

All content © copyright - 2010 - KFK PTTK Chorzów 
Page created by Czespolan; All Rights Reserved 

Dreamweaver Templates Resources