Zdjęcia z plenerów

W tym dziale prezentujemy zdjęcia obrazujące przebieg naszych plenerów fotograficznych.


Kolejny jesienny plener fotograficzny chorzowskiej KFK odbył się w niedzielę 15 października 2017r, a miejscem docelowym był Koszęcin. W centrum miasteczka znajduje się klasycystyczny pałac, dawniej zamek z XVII wieku, otoczony ładnym zabytkowym parkiem. Pałac jest dziś siedzibą słynnego w Polsce i na świecie Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". Właśnie tam uczestnicy pleneru rozpoczęli eksplorację ulubionych tematów. W plenerze oprócz członków chorzowskiej KFK uczestniczyli uczniowie siódmej klasy Szkoły Podstawowej nr 10 oraz uczniowie klasy drugiej i trzeciej Gimnazjum. Aura nie sprawiła nam zawodu, był piękny jesienny poranek. W imprezie wzięły udział 32 osoby. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu pleneru.

Zobacz relację z przebiegu pleneru


Pierwszy, tegoroczny, jesienny plener fotograficzny odbył się w niedzielę 24 września 2017 roku, a miejscem docelowym był zapowiadany wcześniej Mikołów. W plenerze tym uczestniczyli uczniowie chorzowskiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz członkowie chorzowskiej KFK. Mikołów to jedno z nielicznych miast górnośląskich z tak dobrze zachowaną starówką i rynkiem w centralnym punkcie. Najważniejszym elementem głównego placu jest XIX-wieczny Ratusz przypominający swym wyglądem zamek. Na uwagę zasługują również mikołowskie kościoły, w tym najstarszy pod wezwaniem MB Śnieżnej, pochodzący z XIII wieku. Mikołowski park jest kolejną atrakcją tego miasta, jego północna część dochodzi niemal do centrum miasta. Park założono w XVIII wieku, jako kompozycję o charakterze krajobrazowym. Mieliśmy zatem wiele tematów do fotografowania. W plenerze wzięło udział 27 osób.

Zobacz relację z przebiegu imprezy


W piątek 8 września 2017 ruszyliśmy na VII dwudniowy plener fotograficzny do Kucob, który jest już na stałe wpisany do harmonogramu corocznych imprez członków chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej. Jak co roku i tym razem zamieszkaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym Hufca ZHP Chorzów, który w czasie naszego tam pobytu, obchodził trzydziestolecie swojego istnienia. Mieliśmy okazję wzięcia udziału w tej imprezie.
Tradycyjnie wieczory spędziliśmy przy ogniskach, gdzie toczyły się różne ciekawe i dowcipne dyskusje, płynęły wspomnienia i piosenki. Ogień zawsze tworzy niesamowity nastrój pozwalający każdemu z uczestników przenieś się w magiczny świat wspomnień. Było umiarkowanie ciepło i słonecznie, więc w sobotę i niedzielę penetrowaliśmy okoliczne lasy w poszukiwaniu ciekawych, fotograficznych tematów, których tu nie brakuje.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy


W dniach 23 - 25 czerwca 2017 odbyło się w Elblągu, kolejne Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK. W pierwszym dniu Forum odbyły się obrady Komisji FK ZG PTTK z udziałem Instruktorów FK, przedstawicieli Klubów oraz Komisji Fotografii Krajoznawczej. Najważniejszym punktem programu była prezentacja kandydatów na Instruktorów, którzy zaprezentowali swój dorobek fotograficzny. Z trzech osób nominowanych, dwie osoby uzyskały stopień instruktorski. W ramach zajęć programowych zwiedziliśmy: Wysoczyznę Elbląską, Frombork, Malbork, byliśmy też na Żuławach Elbląskich i w najniższym punkcie Polski w Raczkach Elbląskich, gdzie poziom depresji wynosi minus 1,8 m p.p.m. Chorzowską Komisję Fotografii Krajoznawczej reprezentowali koledzy: Adam Pucia, Piotr Kopicki i Czesław Polański.

Zobacz zdjęcia z przebiegu imprezy


Drugi Rajd Fotografa – Biskupia Kopa 2017.
Organizatorem imprezy, która odbyła się w dniach 3 i 4 czerwca 2017r był podobnie jak w ubiegłym roku, zastępca przewodniczącego chorzowskiej KFK kolega Adam Pucia.
Biskupia Kopa jest najwyższym szczytem (890 m n.p.m.) w polskiej części Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich. Najwyższy punkt góry, wraz z zabytkową wieżą widokową, znajdują się po czeskiej stronie. Z satysfakcją trzeba stwierdzić, iż aura nie sprawiła nam zawodu. Po zwiedzeniu Głuchołazów pojechaliśmy do Jarnołtówka, skąd rozpoczęliśmy wędrówkę czerwonym szlakiem do Górskiego Domu Turysty Pod Biskupią Kopą, który był naszym miejscem noclegowym. Z ciekawszych zajęć czekających nas jeszcze tego dnia, należy wymienić fotografowanie zachodu słońca i wieczorne ognisko. Rano zaś, chętni wzięli udział w obserwacji i fotografowaniu wschodu słońca. Po śniadaniu ruszyliśmy żółtym szlakiem w kierunku Pokrzywnej skąd pojechaliśmy do Chorzowa. W rajdzie wzięło udział 47 osób - to członkowie KFK i uczniowie z chorzowskiego Gimnazjum nr 10.
Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z przebiegu imprezy


Drugi wiosenny plener fotograficzny odbył się w niedzielę 21 maja 2017 roku, a miejscem docelowym był zapowiadany wcześniej Sławków. Tym razem w plenerze uczestniczyli tylko członkowie chorzowskiej KFK. Sławków to zaciszne, a przy tym historyczne miasteczko położone w województwie śląskim, na krańcach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, pomiędzy Olkuszem a Dąbrową Górniczą, na prawym brzegu Białej Przemszy. Osada rozkwitała na szlaku handlowym, dzięki kopalniom srebra, cynku i ołowiu. Prawa miejskie otrzymała już w 1279 roku. Sławków posiada bardzo ciekawy Rynek o średniowiecznym układzie architektonicznym, ze stylową studnią, podcienionymi domami i słynną karczmą Austeria z 1701 roku. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na pierwszym czerwcowym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu imprezy.

Zobacz zdjęcia


W niedzielę 23 kwietnia 2017 roku członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz zaproszeni uczniowie z Gimnazjum nr 10, ruszyli na pierwszy, tegoroczny, chorzowski plener miejski. Pogoda powitała nas anemicznymi promieniami słońca, ale po godzinie było już tylko pochmurnie. Z Rynku poszliśmy ulicą Marii Konopnickiej na Górę Redena, a później do Chorzowa Starego na Plac Jana, gdzie został ogłoszony koniec pleneru z powodu padającego deszczu. W plenerze wzięło udział 19 osób. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z przebiegu pleneru


Kolejny jesienny plener fotograficzny chorzowskiej KFK odbył się w niedzielę 16 października 2016r, a miejscem docelowym był Siewierz. Zwiedziliśmy rynek, zamek i barokowo - klasycystyczny kościół Św. Macieja Apostoła. Główna atrakcja miejscowości to okazałe ruiny XIV wiecznego zamku biskupów krakowskich. Początki warowni sięgają II połowy XIII wieku, kiedy to właścicielami byli książęta śląscy. Siewierz to historyczna miejscowość leżąca w północnej części województwa śląskiego, w dolinie Czarnej Przemszy, na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W przeciwieństwie do poprzedniego pleneru, tym razem aura sprawiła nam spory zawód. W imprezie wzięło udział 36 osób. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu pleneru.
 
Zobacz zdjęcia z imprezy


W niedzielę 25 września 2016 roku, członkowie chorzowskiej KFK, młodzież z 10 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego i zaproszeni goście, ruszyli na kolejny plener. Miejscem docelowym było Zabrze Biskupice, mające najstarszy rodowód spośród wszystkich zabrzańskich dzielnic. Fotografowaliśmy Kolonię Robotniczą Borsigwerke, ginącą już i unikatową architekturę domów mieszkalnych z XIX wieku. 
Z satysfakcją trzeba stwierdzić, iż aura sprawiła nam miłą niespodziankę, witając wszystkich uczestników imprezy promieniami słońca. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu pleneru.


Zobacz zdjęcia z imprezy


W dniach 9 -11 września 2016r, członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej uczestniczyli w szóstym wyjazdowym, integracyjnym plenerze fotograficznym. I tym razem dachu nad głową udzielił nam Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Chorzów w Kucobach, gdzie dzięki przemiłym gospodarzom czujemy się już jak u siebie w domu. Aura nie sprawiła nam zawodu, było słonecznie i bardzo ciepło. W sobotę i niedzielę penetrowaliśmy okoliczne lasy w poszukiwaniu ciekawych, fotograficznych tematów, których tu nie brakuje. Wieczory spędziliśmy w doskonałych nastrojach, przy ogniskach. Trzaskający ogień tworzył magiczny nastrój, płynęły wspomnienia 
i piosenki. Toczyły się też różne ciekawe i dowcipne dyskusje. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy


Tegoroczne Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK, odbyło się w Pszczynie w dniach 24 - 26 czerwca 2016r. W ramach zajęć programowych zwiedziliśmy, Browar Tyski, Zamek Książęcy, Stajnie Książęce, Groby Hochbergów, Groby Anhaltów,  Ludwikówkę. Zwiedziliśmy też Rynek, Skansen "Zagroda Wsi Pszczyńskiej" i na koniec pojechaliśmy do Goczałkowic. W ramach wieczornych zajęć odbyły się prezentacje, fotoramy, rozmowy i dyskusje na tematy fotografii krajoznawczej oraz prezentacja kandydatów na instruktorów. Jednym z pretendentów do nominacji był nasz kolega Adam Pucia. Po przedstawieniu dorobku kolegi Adama, po dyskusji i pytaniach do pretendenta, odbyło się tajne głosowanie. 
Z ogromną satysfakcją informuję, iż kolega Adam został jednogłośnie przyjęty do grona Instruktorów Fotografii PTTK!!! 
Chcę jeszcze dodać, że chorzowska KFK ma już teraz 
w swym składzie czterech instruktorów. Chorzowskimi reprezentantami na Forum 2016 byli: Adam Pucia, Helena Szóstak - Pucia , Ewald Pustelnik, Roman Kucia 
i Czesław Polański. 

Zobacz zdjęcia z imprezy


Pierwszy Rajd Fotografa - Lubomir 2016. 
Organizatorem imprezy, która odbyła się w sobotę 
4 czerwca 2016r, był zastępca przewodniczącego chorzowskiej KFK kolega Adam Pucia.
Lubomir jest szczytem o wysokości 904 m n.p.m. Nazwa szczytu pochodzi od nazwiska księcia Kazimierza Lubomirskiego. Nadano ją w 1932 w uznaniu jego zasług, gdyż w 1922 ofiarował domek myśliwski i 10 ha lasu na szczycie zwanym wówczas Łysiną, pod budowę obserwatorium astronomicznego. 
Z satysfakcją trzeba stwierdzić, iż aura powitała nas promieniami słońca. Wędrówkę rozpoczęliśmy czerwonym szlakiem z Jaworzyc na Lubomir gdzie zwiedziliśmy wspomniane wcześniej obserwatorium astronomiczne. Z Lubomira poszliśmy na Łysinę ( 891 m n.p.m.) i dalej do schroniska PTTK na Kudłaczach, skąd po kilkunastominutowej wędrówce dotarliśmy do czekającego na nas autobusu. W doskonałych humorach wróciliśmy do Chorzowa. W rajdzie wzięły udział 43 osoby - to członkowie KFK i uczniowie 
z chorzowskiego Gimnazjum nr 10. 
Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z imprezy


Drugi wiosenny plener fotograficzny odbył się w niedzielę 22 maja 2016 roku, a miejscem docelowym był zapowiadany wcześniej, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie. Tego ranka aura powitała wszystkich uczestników imprezy promieniami słońca. W plenerze uczestniczyli członkowie KFK oraz młodzież z 10 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie – razem 33 osoby. Śląski Ogród Botaniczny jest jedną z najmłodszych instytucji tego typu w Polsce, istnieje od 2003 roku. Jego powierzchnia wynosi 78 ha . Misją Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest działalność na rzecz ochrony różnorodności biologicznej, poprzez uprawę na swoim terenie rzadkich i zagrożonych gatunków roślin oraz ich przenoszenie z warunków uprawy do właściwych im siedlisk. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z imprezy


W niedzielę 24 kwietnia 2016 roku członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz grupa młodzieży z 10 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, pojechała na pierwszy tegoroczny plener fotograficzny. Miejscem pleneru były Katowice. Tym razem interesowały nas ciekawe rozwiązania urbanistyczne na zagospodarowanych terenach poprzemysłowych. W imprezie wzięło udział 31 osób. Tradycyjnie, zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, które odbędzie się 5 maja bieżącego roku. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link.

Zobacz zdjęcia z imprezy


Drugi jesienny plener fotograficzny odbył się w niedzielę 25 października 2015 roku. Miejscem pleneru był 
Zespół pałacowo - parkowy w Brynku, znajdujący się na obszarze 40 ha parku krajobrazowego. Zespół ten powstał w 1829 roku, a zbudowany na planie podkowy pałac, ma charakter eklektyczny z elementami neobaroku. W plenerze wzięło udział 29 osób.
 
Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, które odbędzie się 5 listopada bieżącego roku. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z imprezy


Będzin to miejsce naszego, kolejnego w tym roku pleneru fotograficznego, który odbył się 20 września 2015r. W plenerze wzięło udział 18 osób. Plener rozpoczęliśmy od zwiedzenia niedawno udostępnionych dla turystów podziemi będzińskich, które powstały w czasie II wojny światowej. Podziemia tworzą swego rodzaju labirynt o długości około 300 metrów . Poza tym obiektami naszej dalszej eksploracji był Królewski Zamek Będziński oraz nekropolia żydowska położona na północnym zboczu Góry Zamkowej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przebiegu pleneru.

Zobacz zdjęcia


W dniach 4 - 6 września 2015 roku, członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej uczestniczyli w piątym wyjazdowym, integracyjnym plenerze fotograficznym. Tradycyjnie już, zamieszkaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym Hufca ZHP Chorzów w Kucobach i jak zwykle mieliśmy dwa i pół dnia do dyspozycji. Odkryliśmy jeszcze wiele ciekawych miejsc i obiektów wartych uwiecznienia na fotografiach. Wieczory spędziliśmy w doskonałych nastrojach, były dowcipy, piosenki i wspomnienia naszych najważniejszych imprez. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy.

Zobacz zdjęcia z imprezy


W dniach 22 - 24 maja 2015 odbyło się kolejne Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK, tym razem w Wałbrzychu. Oprócz zwiedzania, fotografowania, odbyły się obrady i wykłady wraz z diaporamami uczestników Forum. Osobnym punktem programu było uczestnictwo w otwarciu wystawy Biennale Fotografii Krajoznawczej. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło w nowej siedzibie Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury w Parku Wielokulturowym "Stara Kopalnia". 
Chorzowską Komisję Fotografii Krajoznawczej reprezentowali koledzy: Adam Pucia, Ewald Pustelnik, Roman Kucia i Czesław Polański. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu imprezy. 

Zobacz zdjęcia


Drugi wiosenny plener fotograficzny odbył się w niedzielę 24 maja 2015 roku. Miejscem pleneru były zapowiadane wcześniej Goczałkowice, a konkretnie Ogrody Kapiasa. Niezwykły charakter i klimat ogrodów, drobiazgowa dbałość o szczegóły, sprawia, że odwiedza je liczne grono ludzi. Znajdują się tu przepiękne okazy flory, które w połączeniu z architekturą ogrodową tworzą niezwykłe, pełne kolorów i kwiatowych zapachów miejsce. Tematyczne zakątki, nawiązywanie do różnorodnych stylów, pieczołowicie wykonane opisy roślin, powodują, że ogrody cieszą się nieustającym zainteresowaniem. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link. 

Zobacz zdjęcia z imprezy


W niedzielę 26 kwietnia 2015 roku członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz grupa młodzieży z 10 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, pojechała na pierwszy tegoroczny plener fotograficzny. Miejscem pleneru była Wielowieś położona w powiecie gliwickim. W imprezie wzięło udział 38 osób. Tradycyjnie, zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, które odbędzie się 7 maja bieżącego roku. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z imprezy


19 października 2014 wyruszyliśmy na nasz drugi, jesienny plener fotograficzny. Miejscem docelowym był Park Krajobrazowy w Podlesiach, a konkretnie Góra Zborów. Jest to rezerwat przyrody utworzony w 1957 roku, którego głównym zadaniem jest ochrona skał wapiennych, które tworzą tutaj jedną z najbardziej malowniczych grup ostańców na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Z satysfakcją trzeba stwierdzić, iż aura powitała nas promieniami słońca. Widoki, a tym samym motywy do fotografowania, były naprawdę wspaniałe. W plenerze wzięło udział 39 osób. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu imprezy.

Zobacz zdjęcia z imprezy


Niedziela 21 września 2014r - poranek nie napawał zbyt wielkim optymizmem. Pochmurne niebo rosiło drobnym deszczem kiedy wyjeżdżaliśmy na pierwszy, jesienny, otwarty plener fotograficzny. Rudy Raciborskie, cel naszego wyjazdu, mają bardzo długą historię. Jednym z najcenniejszych zabytków architektury jest pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy pochodzący z 13 wieku oraz kolej wąskotorowa z 1899 roku. Na plenerze, tradycyjnie już, gościliśmy młodzież z 10 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie.

Zobacz zdjęcia z przebiegu pleneru


W piątek 5 września 2014 członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej, już po raz czwarty zjechali do Ośrodka w Kucobach na dwudniowy plener fotograficzny. W sobotę pojechaliśmy do miejscowości Byczyna, gdzie trafiliśmy na wykopaliska w rejonie zabytkowego kościoła ewangelickiego, prowadzone przez Uniwersytet Opolski. Mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy archeologów, którzy eksplorowali stare czternastowieczne cmentarzysko. Oprócz tego fotografowaliśmy ciekawe zbytki miasta. Następnego dnia ruszyliśmy lasem do nieznanej nam do tej pory stadniny koni. Wieczory spędziliśmy na dużym kręgu przy ogniskach. Trzaskający ogień tworzył magiczny nastrój, płynęły wspomnienia i piosenki. Toczyły się też różne ciekawe i dowcipne dyskusje. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.

Zobacz zdjęcia z przebiegu imprezy


W dniach 6 - 8 czerwca 2014 odbyło się kolejne Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK. Tegorocznym gospodarzem imprezy był Klub Fotograficzny Start z kolegą Andrzejem Kowolem na czele. Kilkudziesięciu uczestników wzięło udział w szeroko zakrojonym plenerze fotograficznym, a eksplorowanymi miejscowościami był Ustroń, Skoczów i Cieszyn. Oprócz zwiedzania i fotografowania, odbyły się obrady i wykłady wraz z prezentacjami fotograficznymi uczestników Forum. Osobnym punktem programu było przedstawienie dorobku i nominacje nowych kandydatów na stopnie instruktorskie. Z naszej chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej w imprezie wzięły udział cztery osoby; Helena Szóstak – Pucia, Adam Pucia, Ewald Pustelnik i Mirosław Majewski. Zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu imprezy.

Zobacz zdjęcia z przebiegu imprezy


Bażantarnia to miejsce naszego drugiego w tym roku pleneru fotograficznego, który odbył się w minioną niedzielę 18 maja 2014r. W plenerze wzięły udział 23 osoby. Bażantarnia, to leśny park znajdujący się w Bańgowie dzielnicy Siemianowic Śląskich, o powierzchni około 40 ha i jest największym leśnym kompleksem miasta. Wraz z pobliskimi stawami Rzęsa i Remiza, a także przyległymi polami stanowi atrakcyjny kompleks o dużych walorach przyrodniczych, a gęste poszycie i bogate runo tworzą doskonałe warunki do rozwoju fauny. W obrębie parku bytują: łasice, sarny, zające, lisy, bażanty, sroki, szpaki, kukułki, kosy, wilgi i słowiki. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu imprezy.

Zobacz zdjęcia z pleneru


W niedzielę 27 kwietnia 2014 roku członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz zaproszona grupa młodzieży z 10 Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego, pojechała na pierwszy tegoroczny plener fotograficzny. Tego ranka aura powitała wszystkich uczestników imprezy promieniami słońca. Miejscem pleneru były Stare Tarnowice, a w imprezie wzięły udział 33 osoby. Tradycyjnie już, zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, które odbędzie się 15 maja bieżącego roku. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z imprezy


W niedzielę 20 października 2013 roku odbył się, ogłoszony w czerwcu, drugi, jesienny plener fotograficzny na terenie Dolomitów. Ta malownicza dolina znajduje się na granicy Tarnowskich Gór i Bytomia. Przylega ona bezpośrednio do rezerwatu leśnego Segiet, gdzie fotografowaliśmy na jednym z zeszłorocznych plenerów. Cały ten teren, to nieczynne już dzisiaj kamieniołomy, które kiedyś były dość intensywnie eksploatowane. Wydobywano tu przede wszystkim dolomit, ale nie tylko. Wcześniej tu i w okolicy były wydobywane rudy cynku, cyny, ołowiu, oraz srebra. Malownicze wyrobiska, częściowo zarośnięte lasem były wymarzonym miejscem do wykonania jesiennych zdjęć. Na plenerze gościliśmy 17-osobową grupę młodzieży z 10 Gimnazjum w Chorzowie z nauczycielem Panem Markiem na czele. Tak więc ewenementem tego pleneru, była rekordowa ilość uczestników imprezy. W sumie było 31 osób.   

Zobacz zdjęcia z pleneru


Nikiszowiec był celem naszego kolejnego pleneru fotograficznego, na którym gościliśmy przyjaciela i jednocześnie przedstawiciela skoczowskiego PTTK. Zgodnie z planem pojechaliśmy tam 22 września 2013 roku. Początek pleneru nie zapowiadał się obiecująco z powodu dużego zachmurzenia, z czasem jednak aura wynagrodziła nam naszą determinację. Nikiszowiec jest dzielnicą Katowic o niepowtarzalnym, urzekającym klimacie. Osiedle to zostało zbudowane w latach 1908-1915 na terenie gminy Janów, a jego nazwa pochodzi od szybu "Nickisch", wybudowanego w 1906 r. Osiedle zostało zaprojektowane przez braci Jerzego i Emila Zillmannów, autorów kilku innych projektów w okolicy, m.in. "miasta-ogrodu" Giszowca położonego 3 km dalej na południe, gdzie również pojechaliśmy. Z uwagi na złe prognozy pogodowe, w plenerze wzięło udział, niestety, tylko sześć osób. Jednak warto było zwiedzić te urocze zakątki.  

Zobacz zdjęcia z imprezy


W piątek 13 września 2013 ruszyliśmy na kolejny dwudniowy plener fotograficzny, który wszedł już na stałe do harmonogramu corocznych imprez członków chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej. 
I tym razem dachu nad głową udzielił nam Ośrodek Wypoczynkowy Hufca ZHP Chorzów w Kucobach, gdzie dzięki przemiłym gospodarzom czujemy się już jak u siebie w domu. W sobotę pojechaliśmy do Krzepic i Dankowa, a w niedzielę do Olesna. We wszystkich tych miejscowościach jest mnóstwo ciekawych obiektów do zwiedzenia i wiele miejsc wartych uwiecznienia na fotografiach. Wieczory spędziliśmy przy ogniskach na wyspie, gdzie zadaszenie skutecznie chroniło nas przed chłodem wieczorów i drobnym przelotnym deszczem. Przy trzaskającym ogniu toczyły się różne ciekawe i dowcipne dyskusje, płynęły wspomnienia i piosenki. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z imprezy.

Zobacz zdjęcia 


W niedzielę 12 maja 2013 roku członkowie chorzowskiej Komisji Fotografii Krajoznawczej oraz zaproszeni goście z Cieszyna i Skoczowa, ruszyli na pierwszy etap chorzowskiego pleneru miejskiego. Niestety pogoda była beznadziejna, co chwilę zrywała się rzęsista mżawka, skutecznie przeszkadzając w fotografowaniu. Z tego też powodu zaplanowaną marszrutę musieliśmy skrócić. Finałem pleneru było spotkanie i dyskusja z naszymi gośćmi w lokalu PTTK. Drugi etap chorzowskiego pleneru członkowie KFK odbędą indywidualnie w dowolnie wybranym czasie. Tradycyjnie już, zdjęcia uczestników pleneru zostały omówione na spotkaniu w dn. 16 maja br. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z imprezy


W niedzielę 14 kwietnia 2013 roku odbył się pierwszy tegoroczny plener fotograficzny. Tego ranka aura powitała wszystkich uczestników imprezy promieniami słońca. Najpierw pojechaliśmy do Skansenu kolejowego w Pyskowicach prowadzonego przez Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa. Następnie udaliśmy się do Pławniowic, gdzie znajduje się piękny park i pałac, znany jako Pałac Ballestremów. Oprócz członków naszej KFK w plenerze udział wzięli zaproszeni goście na czele których stali: Krzysztof Greń – prezes Miejskiego Koła PTTK w Skoczowie, oraz Andrzej Kowol – szef Cieszyńskiego Klubu Fotograficznego "Start". Tradycyjnie już, zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej. Fotograficzną relację z przebiegu imprezy można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Zobacz zdjęcia z imprezy


28 października 2012 roku odbył się, ogłoszony w czerwcu, plener fotograficzny w Pszczynie. Budzący się poranek nie napawał optymizmem. Temperatura wynosiła zero stopni i padał, pierwszy tej jesieni, śnieg. Z całą pewnością panujące warunki atmosferyczne, skutecznie odstraszyły większość uczestników, jeszcze kilka dni temu chętnych do wzięcia udziału w imprezie. Warto było jednak pojechać, bo mimo chłodu, jesienno - zimowa sceneria była niesamowita. Zapraszam zatem do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu pleneru.

Kilka ujęć z pleneru


W niedzielę 23 września 2012 roku członkowie chorzowskiej KFK i zaproszeni goście, ruszyli na kolejny plener, tym razem w rejon małej miejscowości położonej niedaleko Zawiercia - do Rzędkowic. Skały Rzędkowickie tworzą łańcuch ostańców ciągnący się na długości około 1,5km. Większość skał nie przekracza 15m wysokości, do wyższych należą Lechwor ok. 25m i Okiennik Rzędkowicki ok. 30m. Z satysfakcją trzeba stwierdzić, iż aura sprawiła nam miłą niespodziankę, witając wszystkich uczestników imprezy promieniami słońca. Widoki były naprawdę wspaniałe. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszam do obejrzenia fotograficznej relacji z przebiegu imprezy.

Zobacz zdjęcia z imprezy


W dniach 14 -16 września 2012 roku, członkowie Komisji Fotografii Krajoznawczej uczestniczyli w drugim wyjazdowym, integracyjnym plenerze fotograficznym. Tak jak w zeszłym roku, zamieszkaliśmy w Ośrodku Wypoczynkowym Hufca ZHP Chorzów w Kucobach. W tym roku mieliśmy dwa i pół dnia do dyspozycji, więc odkryliśmy jeszcze wiele ciekawych miejsc i obiektów wartych uwiecznienia na fotografiach. Wieczorami, przy ogniskach płynęły wspomnienia, piosenki i dyskusje na różne tematy. Gospodarz ośrodka podobnie jak w ubiegłym roku przygotował nam na ognisko kulinarną niespodziankę, za co serdecznie  dziękujemy. 
Zapraszam do obejrzenia zdjęć z tej imprezy.

Zobacz zdjęcia z imprezy


W dniach 7 - 9 czerwca w Łowiczu odbyło się kolejne Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK, w którym wzięli udział trzej nasi instruktorzy: Piotr Joszko, Ewald Pustelnik i Czesław Polański. Oprócz zwiedzania i fotografowania, odbyły się obrady i wykłady wraz z prezentacjami fotograficznymi uczestników Forum. Osobnym punktem programu było przedstawienie dorobku i nominacje nowych kandydatów na stopnie instruktorskie. Tegoroczne Forum wiązało się z obchodami 40-lecia istnienia Komisji Fotografii Krajoznawczej przy Zarządzie Głównym PTTK. Z tej okazji najbardziej zasłużeni i najwybitniejsi fotografowie skupieni w tym środowisku, zostali uhonorowani kilkoma nagrodami i odznakami PTTK. W gronie nagrodzonych znalazł się nasz wybitny kolega Piotr Joszko - został laureatem Honorowej Nagrody im. Fryderyka Kremsera. Fotograficzną relację z przebiegu Forum można zobaczyć klikając na poniższy link :)

Kilka ujęć z Forum


W niedzielę 20 maja 2012 roku członkowie chorzowskiej KFK i zaproszeni goście, ruszyli na kolejny plener, tym razem do rezerwatu przyrody "Segiet". Rezerwat ten, z pewnością jest jednym z najciekawszych zakątków okolicy Bytomia i Tarnowskich Gór. Rozpościera się na Srebrnej Górze, która znajduje się na Garbie Tarnogórskim, a ten położony jest w najwyższej części Wyżyny Śląskiej. Rezerwat ma powierzchnię 24,29 ha i utworzono go w celu zachowania, ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych, fragmentu naturalnego lasu bukowego z domieszką świerka i jodły, na obszarze dawnych wyrobisk górniczych. Flora rezerwatu składa się z 15 gatunków drzew, 9 gatunków krzewów oraz 103 gatunków roślin zielnych i 40 gatunków mszaków. Wśród roślin występuje kilka storczykowatych: buławnik czerwony, gnieźnik leśny, kruszczyk rdzawoczerwony czy kruszczyk szerokolistny i najokazalszy z polskich storczyków – obuwik pospolity. Pozostałe chronione gatunki roślin w okolicy rezerwatu to: lilia złotogłów, orlik pospolity, śnieżyczka przebiśnieg, tojad dzióbaty i wawrzynek wilczełyko. Zdjęcia uczestników pleneru będą omówione na kolejnym spotkaniu Komisji Fotografii Krajoznawczej, tymczasem zapraszam do obejrzenia kilka ujęć z przebiegu imprezy.

Kilka ujęć z pleneru


W niedzielę 15 kwietnia 2012 roku odbył się, ogłoszony w lutym, plener fotograficzny na terenie Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego "Żabie Doły". Od samego początku dzień nie zapowiadał się optymistycznie pod względem pogody. Nie zrażając się drobnym deszczem ruszyliśmy na kolejne fotograficzne łowy. Deszcz wkrótce przestał padać, jednak niska temperatura i wiatr dość skutecznie utrudniały fotografowanie. Było to kolejne wyzwanie dla uczestników pleneru, którzy musieli zmierzyć się z zastanymi warunkami i zmiennym światłem. Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Żabie Doły", mający powierzchnię 226,2 ha , to niezwykłe miejsce, gdzie gniazduje 129 gatunków ptaków, w tym 76 gatunków ptaków lęgowych, z których 17 gatunków jest rzadkością w skali całego Górnego Śląska. Z całą pewnością nie był to nasz ostatni plener na tym terenie.

Kilka ujęć z pleneru


W sobotę 24 maca 2012, członkowie chorzowskiej KFK po raz drugi zjechali w czeluść kopalni. Pierwszy podziemny plener odbył się w kwietniu ubiegłego roku w Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, tym razem wybór padł na Zabytkową Kopalnię Węgla Kamiennego "Guido" w Zabrzu. Kopalnia ta, to unikat na skalę światową, bowiem zachowane wyrobiska nie mają odpowiednika w innych ośrodkach muzealnych na świecie. Skansen tworzą korytarze na poziomach 170 i 320 metrów oraz zespół zabudowy powierzchniowej wraz z wyposażeniem technicznym. W kopalni można obejrzeć m.in. warstwową budowę geologiczną skał z objawami tektoniki. Dzięki uprzejmości gospodarzy spędziliśmy pod ziemią dwa razy więcej czasu niż przeciętnie każda inna grupa zwiedzających. Zapraszam do obejrzenia kilku ujęć z przebiegu pleneru.

Kilka ujęć z pleneru


 

All content © copyright - 2010 - KFK PTTK Chorzów 
Page created by Czespolan; All Rights Reserved 

Dreamweaver Templates Resources