Spotkania


 I znów minął rok, więc czas na podsumowanie i plany na rok następny. Spotkanie wigilijne członków naszej KFK odbyło się 19 grudnia 2017r. Tradycyjnie już, złożyliśmy sobie opłatkowe życzenia, do których dołączyli się członkowie chorzowskiego Zarządu Oddziału PTTK, był poczęstunek oraz toast i dyskusje na tematy fotograficzne. Wieczór upłynął w miłej i serdecznej atmosferze.

Zobacz zdjęcia


 Tegoroczne spotkanie wigilijne członków KFK odbyło się 15 grudnia 2016r. Na tym spotkaniu podsumowaliśmy nasz dorobek w mijającym roku i snuliśmy plany na rok następny. W drugiej części spotkania, toczące się dyskusje dotyczyły nie tylko fotografii. Nie obyło się oczywiście bez opłatka i życzeń świątecznych.

Zobacz zdjęcia


 

All content © copyright - 2010 - KFK PTTK Chorzów 
Page created by Czespolan; All Rights Reserved 

Dreamweaver Templates Resources